KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 066 -53 -57 0 0 7 739 7 021 6 141 9 200 9 480 6 621 6 926 8 592 8 698 9 415 16 233 13 049 8 405 10 568 9 465 16 233 13 049 8 405 10 568 9 465 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : : : : 5,9 3,8 3,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : : 11,4 : 6,4 4,0 3,9 4,9 4,9 4,7 4,9 5,0 4,6 4,6 5,4 5,1 3,4 5,6 4,4 5,4 5,1 3,4 5,6 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 1,6 : : : : 4,5 4,2 3,1 4,3 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 4,8 4,7 3,2 4,5 .. 4,8 4,7 3,2 4,5 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr -667 -1 500 -1 000 0 : 39 313 52 019 68 181 55 007 60 955 48 096 56 078 88 181 90 459 88 343 57 649 64 911 75 302 111 800 99 460 57 649 64 911 75 302 111 800 99 460 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 : : : : 38 917 27 568 20 458 41 921 44 420 33 679 21 130 35 791 43 966 54 953 49 341 49 224 69 837 15 848 51 652 49 341 49 224 69 837 15 848 51 652 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr : : : : : 414 863 337 000 390 500 383 602 389 567 351 060 429 712 431 824 398 091 480 480 641 709 446 340 398 800 404 333 317 429 641 709 446 340 398 800 404 333 317 429 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall : : : : : 20,9 14,9 13,5 16,9 15,8 15,8 16,6 16,9 17,1 15,8 18,8 15,6 12,8 10,9 9,1 18,8 15,6 12,8 10,9 9,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 67 100 50 100 .. 81 95 87 88 88 86 86 85 91 92 76 90 73 88 82 76 90 73 88 82 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 7 455 -50 -50 0 0 7 156 6 508 5 687 8 482 8 749 6 096 6 369 7 945 8 014 8 696 14 979 12 051 7 770 9 733 8 667 14 979 12 051 7 770 9 733 8 667 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. : : : : .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt