KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 54 386 8 066 -53 -57 0 6 772 7 739 7 021 6 141 9 200 6 725 6 621 6 926 8 592 8 698 9 650 16 233 13 049 8 405 10 568 9 650 16 233 13 049 8 405 10 568 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : : : : 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : : : 11,4 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 5,3 5,4 5,1 3,4 5,6 5,3 5,4 5,1 3,4 5,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent : 1,6 : : : 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 5,2 4,8 4,7 3,3 4,5 5,2 4,8 4,7 3,3 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr -1 500 -667 -1 500 -1 000 0 43 894 39 313 52 019 68 181 55 007 49 193 48 096 56 078 88 181 90 459 47 092 57 649 64 911 75 302 111 800 47 092 57 649 64 911 75 302 111 800 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr : 0 : : : 42 376 38 917 27 371 20 458 41 802 27 147 33 679 21 081 35 625 43 819 31 816 48 962 49 224 68 440 15 848 31 816 48 962 49 224 68 440 15 848 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr : : : : : 409 308 399 208 337 000 376 037 380 656 329 736 349 162 421 449 429 384 396 244 459 855 641 709 442 048 387 722 404 333 459 855 641 709 442 048 387 722 404 333 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall : : : : : 16,2 20,9 14,9 13,5 16,9 14,9 15,8 16,6 16,9 17,1 17,2 18,8 15,6 12,8 10,9 17,2 18,8 15,6 12,8 10,9 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent .. 67 100 50 100 76 81 95 87 88 85 86 86 85 91 77 76 90 73 88 77 76 90 73 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt