KOSTRA nøkkeltall

Ulvik - 4620 (Vestland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulvik Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 233 2 877 1 011 1 042 1 064 2 482 2 673 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 294 1 428
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 086 2 368 799 845 909 1 901 2 046 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 071 1 168
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 147 509 212 197 155 581 628 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 223 260
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 819 1 883 758 783 789 1 687 1 824 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 960 1 051
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . -267 -478 133 109 63 29 18 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 58 79
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 086 2 361 625 674 726 1 658 1 805 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 902 973
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,19 0,19 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,70 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,00 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,19 0,19 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 1 0 258 280 279 19 44 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 315 347
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 20 24 1 054 1 020 580 133 140 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 721 794

Kontakt