KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 720 878 789 849 718 27 240 26 513 28 881 19 589 71 744 44 131 46 084 49 951 38 694 44 756 41 171 40 864 45 033 50 333 53 177 109 916 114 601 125 030 170 679 39 633 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 710 507 726 132 784 105 833 036 812 501 47 055 46 517 49 874 49 401 43 406
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,2 3,9 3,6 3,8 3,2 3,9 3,8 4,5 .. 3,6 4,4 4,6 5,1 .. 4,6 3,1 3,1 3,5 .. 5,1 3,2 3,4 3,7 .. 4,6 3,8 4,0 4,3 .. 4,5 3,8 3,9 4,3 .. 4,5 3,4 3,4 3,6 .. 3,3
Landbrukseiendommer (antall) antall 228 228 222 224 223 6 921 6 921 6 473 .. 20 108 9 926 9 926 9 825 .. 9 773 13 326 12 996 12 928 .. 10 494 33 956 33 956 34 028 .. 8 687 184 873 183 723 183 366 .. 180 127 185 025 183 875 183 518 .. 180 272 13 787 13 787 13 725 .. 13 319
Jordbruksbedrifter (antall) antall 35 33 34 35 34 1 552 1 519 1 433 .. 4 696 2 911 2 889 2 845 .. 1 928 3 433 3 257 3 210 .. 2 644 6 967 6 859 6 839 .. 1 946 41 034 40 239 39 565 .. 38 596 41 060 40 269 39 595 .. 38 628 2 636 2 560 2 513 .. 2 388
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 4 335 4 391 4 338 4 432 4 298 343 675 344 261 320 359 .. 1 239 897 731 868 730 233 729 423 .. 388 150 872 290 850 202 855 749 .. 860 265 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 556 149 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 536 026 539 793 540 144 .. 510 041
Produktivt skogareal (dekar) dekar 10 652 10 652 10 810 10 810 10 810 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 8 109 994 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 4 240 856 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 2 230 362 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 2 792 846 2 792 846 2 793 065 .. 2 601 249
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,0 1,0 3,5 0,0 1,0 135,7 145,5 73,4 133,3 1 041,6 566,6 440,1 264,8 169,9 310,8 716,5 501,2 318,2 333,6 3 035,9 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 284,0 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 458,6 1 204,1 414,8 307,9 186,9
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,0 1,0 3,5 0,0 1,0 69,1 135,9 63,2 75,1 465,7 471,7 282,8 222,0 140,9 104,3 331,9 372,9 164,4 196,6 666,4 581,8 434,6 326,7 537,6 240,6 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 254,4 602,3 183,1 167,0 113,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 9,6 10,2 58,2 575,9 94,9 157,3 42,8 29,0 206,5 384,6 128,3 153,8 137,0 2 369,5 574,5 742,9 722,0 447,1 43,4 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 204,2 601,8 231,7 140,9 73,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 857 549 575 1 133 2 559 1 286 1 638 1 483 805 986 903 1 483 942 1 458 1 942 3 201 4 299 4 899 8 125 348 21 565 22 702 24 855 28 128 21 641 21 575 22 702 24 855 28 128 21 641 999 1 575 1 023 3 106 510
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 9 4 10 5 6 315 293 290 213 874 545 443 474 361 548 535 480 434 453 385 1 823 1 554 1 560 2 008 393 9 071 8 007 8 172 8 547 7 740 9 080 8 008 8 182 8 552 7 743 665 523 518 535 449

Kontakt