KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 85 69 101 103 78 109 113 114 131 101 112 113 126 144 113 108 114 122 112 104 111 114 131 134 92 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 576 113 85
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,56 0,53 0,71 0,70 0,53 0,74 0,71 0,76 0,92 0,60 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,67 0,67 0,69 0,65 0,55 0,73 0,72 0,78 0,76 0,50 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,69 0,64 0,68 0,62 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 97,7 95,0 97,4 96,9 96,7 98,1 96,5 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 96,5 96,1 96,3 96,3 95,1 97,9 97,5 97,5 97,4 98,2 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 96,0 95,6 96,7 97,0 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 114 100 117 136 127 141 254 141 136 139 142 147 147 169 162 129 140 148 140 136 174 163 148 150 132 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 121 127 706 144 129
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 98 90 76 76 76 88 92 87 87 79 90 89 87 87 83 86 86 88 85 80 84 86 84 81 85 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 83 84 85 84 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 10 23 24 21 6 3 6 4 14 5 5 7 9 15 10 8 11 10 14 11 11 13 15 13 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 3 6 7 6 3 4 3 2 1 2 3 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 100 100 100 97 96 97 97 97 96 96 97 96 97 95 96 95 97 97 95 96 96 96 96 99 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 94 95 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 1 1 1 8 5 4 4 4 4 6 4 5 5 5 5 7 2 3 8 4 3 2 3 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3

Kontakt