KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 598 7 163 6 719 6 168 5 941 7 068 7 180 7 567 9 448 7 859 6 770 7 368 8 077 9 401 9 095 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 6 010 7 086 6 833 7 097 6 688
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 3,4 4,0 3,5 3,8 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,8 5,0 4,7 5,2 5,6 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,7 4,1 4,2 4,0 3,5 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,6 3,4 3,0 2,8 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 42 529 40 295 43 131 53 562 50 355 51 865 54 010 58 396 56 243 61 017 40 852 41 231 45 289 51 894 59 968 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 41 722 44 005 50 549 54 018 57 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 37 745 32 517 20 804 31 833 34 628 24 690 27 441 35 346 35 227 36 974 31 547 31 246 32 660 40 823 39 911 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 27 984 32 641 32 055 32 082 31 019
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 383 968 314 647 313 250 292 242 302 741 349 630 325 817 359 051 404 201 437 206 383 632 386 613 411 444 412 006 390 356 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 377 515 414 928 389 067 397 644 395 577
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,5 24,0 18,7 15,7 15,3 22,8 23,2 21,4 20,8 18,1 22,2 21,8 21,7 19,5 16,8 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 58 76 68 57 60 78 79 81 88 88 85 91 91 93 91 78 81 84 86 94 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt