KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 3427 (Innlandet)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,3 3,9 4,0 4,1 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 1,2 1,4 1,4 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 209 2 794 2 529 2 644 2 517
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 419 1 400 1 174 1 224 1 217
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 312 1 352 1 350 1 457 1 161
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 386 340 295 302 343
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,2 1,9 2,7 2,8 2,7
Utlån per innbygger (antall) antall 4,8 2,3 2,1 2,1 2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 27,5 20,4 13,6 13,1 15,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 11,3 16,5 15,8 17,1 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt