4435_0437
4435_0437
kostra
2019-08-22T06:35:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Tynset, faktaark Kommunalt avløp Tynset

KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 105 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 911 6 031 6 029 6 036 3 496 3 553 3 641 3 847 3 347 3 411 3 636 3 720 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 738 4 794 4 887 5 195
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,75 0,65 0,08 0,08 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,46 0,58 0,77 0,73
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 0,6 3,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 66,0 72,6 76,4 71,2

Kontakt