KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 47,8 59,6 59,0 92,5 49,4 56,5 48,5 48,3 57,2 53,8 59,3 61,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 50,4 58,4 50,9 45,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 243,4 230,2 212,0 258,3 152,5 151,5 147,3 152,7 147,0 150,2 155,0 160,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 140,7 133,1 137,4 147,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,7 6,0 6,1 4,7 3,6 4,1 4,2 3,9 4,1 5,0 5,0 4,6 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,4 4,7 4,8 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 5,4 6,0 6,5 5,9 8,2 8,3 8,6 8,6 9,5 9,2 9,0 8,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,2 7,3 7,6 7,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,0 87,7 90,0 79,4 66,2 70,9 68,9 69,4 66,1 67,3 69,1 69,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,8 71,7 72,0 75,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 65,3 86,3 87,1 76,8 66,8 67,2 65,5 66,9 66,3 64,8 67,5 66,7 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,8 65,6 67,7 67,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,6 15,5 14,9 16,0 15,5 15,4 15,1 15,3 14,1 14,0 14,0 13,9 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 15,6 15,6 15,3 15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 44,2 41,1 40,5 42,2 40,2 40,7 40,9 41,0 39,7 40,2 40,0 40,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,0 40,4 40,8 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,3 23,7 24,0 23,6 24,2 23,8 23,4 23,2 24,5 23,9 23,4 23,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,6 22,2 21,7 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 112 319,9 116 588,6 119 278,6 123 262,5 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 655,1 122 679,1 125 804,3 129 113,1 134 182,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 105 687,6 109 174,0 113 324,1 118 467,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt