KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,1 8,0 8,3 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 9,0 9,8 9,3 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 165 191 252 284 229 207 285 283 269 459 128 237 242 258 271 278 246 259 279 288 315 403 376 424
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,04 8,23 8,66 8,68 5,77 5,74 5,84 5,76 7,10 6,53 6,92 6,63 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,31 5,31 5,29 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 35 25 39 50 60 71 77 79 61 72 73 75 86 94 100 99 93 101 109 109 77 74 69 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 399 386 361 361 470 478 482 528 487 573 546 602 482 515 517 562 481 525 540 581 511 550 569 620
Herav utgifter til renhold (kr) kr 119 125 122 127 138 146 149 157 164 187 164 176 144 152 157 161 143 150 156 159 167 179 178 181
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 99 111 95 89 105 111 114 131 100 121 115 139 102 109 111 126 101 109 113 127 114 127 135 156
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt