KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 183 182 183 179 9 864 10 032 10 449 10 472 4 319 4 541 4 849 4 700 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 832 4 915 4 962 5 021
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 33 33 33 32 23 23 24 24 25 27 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 67 68 69 71 60 61 60 62 49 47 44 49 52 52 52 53 48 48 48 48 52 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 438 940 3 283 494 1 353 1 605 1 197 1 663 1 035 923 1 668 3 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 417 1 340 1 474 1 219
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 6 574 7 000 6 492 6 243 8 483 13 027 13 467 13 778 5 339 5 960 5 680 6 689 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 645 14 854 16 718 19 248
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 58 55 11 3 28 21 19 15 31 25 23 28 30 30 29 29 33 34 33 32 26 26 14 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 -1 2 119 134 157 109 108 73 76 99 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 92 82 66 45
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 : : 0,7 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,8 17,7 12,8 12,2 18,9 18,2 15,1 13,2 16,0 16,0 12,8 11,1 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 23,4 21,9 17,8 15,9

Kontakt