KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 5 580 5 584 5 605 5 591 427 467 428 873 429 843 433 115 169 812 170 705 170 512 170 131 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 195 356 196 190 196 966 197 406
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,1 6,4 7,3 7,7 10,1 9,9 9,6 9,0 10,2 10,3 9,8 9,2 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 8,5 8,6 8,5 8,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,1 9,1 9,5 9,5 9,5 9,3 9,5 9,5 8,6 8,7 8,8 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,8 11,0 10,6 11,0
Netto innflytting (antall)1 antall 24 19 33 -6 1 271 1 149 922 -19 253 619 -364 -542 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 634 1 312 1 169 970
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,5 9,3 9,0 9,2 10,3 10,2 10,2 10,1 10,3 10,2 10,1 10,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 12,3 12,2 12,0 12,0
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,7 66,1 65,2 66,9 65,3 64,8 64,5 63,4 64,9 64,8 64,4 63,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 65,7 65,5 64,8 64,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,7 0,9 0,4 0,6 1,9 1,8 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,5 12,3 12,8 12,5 10,1 10,6 .. .. 10,3 10,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 9,7 10,2 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,61 1,59 1,52 1,80 1,74 1,65 1,59 1,80 1,74 1,65 1,58 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,60 1,61 1,59 1,52
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt