KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 91,4 91,4 84,6 100,0 80,9 81,9 82,5 83,8 82,3 83,0 82,8 85,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,6 84,4 83,3 84,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 96,4 97,9 94,0 100,8 91,1 91,5 91,9 92,5 91,5 91,9 91,6 92,3 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,9 92,4 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,0 101,7 98,9 101,3 97,4 97,5 97,8 97,9 97,2 97,5 97,0 96,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,2 98,0 98,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 73,1 78,3 76,4 76,4 51,8 51,0 50,7 51,3 66,9 66,2 66,1 65,6 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 57,2 56,6 55,7 55,8
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 5,8 6,0 5,3 5,8 6,2 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 33,5 34,4 39,4 .. 39,9 40,9 43,9 .. 38,4 38,3 40,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 38,9 39,3 42,7
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,8 3,7 3,6 1,6 4,0 4,1 3,5 3,5 4,1 4,0 3,6 4,0 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,7 4,2 3,3 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 65,0 66,0 75,0 72,0 59,0 61,0 64,0 68,0 58,0 62,0 64,0 69,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 59,0 61,0 65,0 69,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 74,4 86,0 83,7 111,4 78,6 78,8 81,1 84,9 83,7 82,7 83,8 85,7 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 75,8 81,2 79,4 77,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,2 12,7 12,3 12,1 12,7 12,8 12,7 12,9 12,1 11,9 11,8 12,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 145 129 159 732 164 381 187 234 128 650 136 769 143 788 153 935 132 064 139 762 145 046 157 036 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 135 619 140 892 147 086 157 981
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 52,0 52,0 57,0 55,0 48,0 51,0 52,0 55,0 48,0 51,0 52,0 56,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 49,0 51,0 53,0 57,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.