KOSTRA nøkkeltall

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tydal Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 0,0 0,0 61,5 59,3 67,9 53,9 69,4 55,6 54,2 57,5 58,3 78,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 . . . 41,8 39,4 . . . 41,8 39,4
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 300,2 313,5 167,8 162,7 167,9 171,4 179,7 149,1 170,1 142,2 175,6 149,1 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 . . . 130,7 134,5 . . . 130,7 134,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 0,0 0,0 4,9 6,7 6,3 6,2 4,8 4,8 5,4 5,1 4,7 3,2 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 . . . 4,6 4,7 . . . 4,6 4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 7,6 6,0 10,4 10,3 10,3 10,1 10,0 9,7 9,8 10,1 10,2 9,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 . . . 8,6 7,9 . . . 8,6 7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . : : 67,3 67,8 72,1 70,4 71,6 72,0 66,4 77,4 70,0 75,3 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 . . . 75,2 74,3 . . . 75,2 74,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . : : 67,2 62,3 66,1 64,4 64,6 73,4 71,8 67,5 73,1 72,9 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 . . . 69,4 68,0 . . . 69,4 68,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 8,3 9,0 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 12,5 12,6 12,2 12,4 12,1 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 . . . 16,1 15,9 . . . 16,1 15,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 37,3 37,5 40,7 41,1 40,8 41,6 41,5 41,2 40,7 42,0 41,4 42,4 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 . . . 41,4 41,4 . . . 41,4 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 16,0 18,5 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 21,2 20,9 20,5 20,7 21,4 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 . . . 23,3 23,3 . . . 23,3 23,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 217 969,7 241 179,1 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 . . . 114 141,7 118 472,2 . . . 114 141,7 118 472,2
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt