KOSTRA nøkkeltall

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tydal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 14,1 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 . . . 9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 797 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 . . . 318
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 16,60 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 . . . 4,96
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 127 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 . . . 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 528 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 . . . 592
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 181 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 . . . 184
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 44 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 . . . 121
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt