KOSTRA nøkkeltall

Tydal - 5033 (Trøndelag)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tydal Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . . 34 34 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 603 615 588 528 468 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 . . . 11 153 11 052 . . . 11 153 11 052
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 43 44 36 39 39 39 39 34 35 33 30 31 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 . . . 24 24 . . . 24 24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . . 35 35 43 44 48 47 50 51 43 46 49 52 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 . . . 55 55 . . . 55 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . . 1 708 56 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 3 715 2 492 3 045 3 325 1 672 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 . . . 1 803 1 587 . . . 1 803 1 587
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . . 11 467 19 267 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 14 544 13 108 15 095 17 803 16 031 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 . . . 11 570 12 959 . . . 11 570 12 959
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . . 0 0 32 28 34 31 18 30 34 34 27 14 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 . . . 27 25 . . . 27 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . . 0 0 3 6 11 8 5 3 2 1 1 0 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 . . . 244 265 . . . 244 265
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 6,3 : 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 . . . 1,7 1,8 . . . 1,7 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . . 7,6 7,8 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 11,4 12,5 9,5 8,7 9,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 . . . 15,0 13,2 . . . 15,0 13,2

Kontakt