KOSTRA nøkkeltall

Trysil - 0428 (Hedmark)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trysil Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,6 1,3 1,1 -2,4 -0,7 2,9 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,3 2,8 2,6 1,5 0,0 2,3 2,8 2,6 1,5 0,0 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,5 4,2 3,1 1,2 0,6 3,5 4,2 3,1 1,2 0,6
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,4 1,2 1,4 0,2 0,0 1,6 2,1 1,7 1,2 0,8 1,5 1,7 1,5 1,1 0,8 1,5 1,7 1,5 1,1 0,8 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,9 1,8 1,6 0,9 0,5 1,9 1,8 1,6 0,9 0,5
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,7 23,1 23,9 17,4 18,2 21,4 24,3 25,9 26,3 21,7 15,4 15,6 16,7 17,0 17,2 15,4 15,6 16,7 17,0 17,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 24,2 25,6 24,8 23,7 21,2 24,2 25,6 24,8 23,7 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -4,2 6,6 8,3 11,4 17,6 21,8 26,8 29,5 31,8 57,1 46,3 49,5 50,2 51,8 53,8 46,3 49,5 50,2 51,8 53,8 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 34,0 30,8 32,3 41,4 46,5 34,0 30,8 32,3 41,4 46,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 91,5 91,6 95,3 90,6 96,9 84,3 87,8 93,1 98,1 116,1 101,2 102,1 103,1 106,1 108,9 101,2 102,1 103,1 106,1 108,9 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 94,4 96,2 98,3 105,3 108,6 94,4 96,2 98,3 105,3 108,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 55 996 57 887 59 277 60 194 62 132 49 448 51 953 53 530 55 089 55 926 51 809 53 962 55 170 56 830 59 704 51 809 53 962 55 170 56 830 59 704 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 50 048 52 443 54 184 55 664 57 630 50 048 52 443 54 184 55 664 57 630
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,7 13,4 12,7 25,5 24,1 7,5 9,5 10,4 10,6 9,0 5,1 7,2 8,1 8,7 9,0 5,1 7,2 8,1 8,7 9,0 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 11,7 14,1 15,2 15,9 14,3 11,7 14,1 15,2 15,9 14,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,1 11,6 12,2 6,6 9,7 12,6 13,3 13,7 16,1 17,3 13,6 15,3 13,4 13,3 15,0 13,6 15,3 13,4 13,3 15,0 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 12,3 13,8 15,1 15,9 16,1 12,3 13,8 15,1 15,9 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 21,5 44,4 43,1 32,1 31,7 29,4 24,1 21,6 29,0 38,5 25,9 26,9 31,1 29,5 28,2 25,9 26,9 31,1 29,5 28,2 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 18,0 19,8 25,2 28,4 31,3 18,0 19,8 25,2 28,4 31,3

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt