KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 4,4 4,9 4,9 5,1 5,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 . . . 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 . . . 1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 . . . 1,0
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr . . . 182 032 651 313 664 339 720 021 792 328 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 . . . 504 073
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 2 367 2 412 2 510 2 698 2 838 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 . . . 2 527
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr . . . 780 781 717 766 986 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 . . . 1 365
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall . . . 5,4 6,5 6,3 7,0 6,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 . . . 5,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall . . . 33,9 40,8 41,8 36,5 36,8 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 . . . 33,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent . . . 14,9 11,9 11,7 11,6 11,9 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 . . . 18,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall . . . 1,4 1,9 1,2 1,3 1,4 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 . . . 0,8
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr . . . 45 900 152 548 164 889 171 790 174 431 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 . . . 127 999
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt