KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 100 100 100 100 100 97 96 98 97 99 97 96 98 97 99 . . . 97 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 2 109 2 371 : 2 180 2 258 2 367 2 619 : 3 762 3 841 3 930 4 144 : 3 759 3 837 3 927 4 141 . . . 3 949 4 140
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 1,21 1,29 .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 . . . 0,51 0,60
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 99,7 99,7 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 . . . 71,3 73,7

Kontakt