KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,9 8,9 10,1 10,2 9,8 9,9 10,0 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 . . . 9,7 9,6 . . . 9,7 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 226 231 336 305 304 311 325 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 . . . 318 319 . . . 318 319
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 3,83 3,79 3,56 3,56 3,65 3,71 3,73 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 . . . 4,96 4,86 . . . 4,96 4,86
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 173 153 147 165 192 192 176 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 . . . 105 100 . . . 105 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 605 614 654 762 680 751 752 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 . . . 592 623 . . . 592 623
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 179 193 163 158 161 162 172 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 . . . 184 194 . . . 184 194
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 107 113 104 116 116 128 132 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 133 . . . 121 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt