KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 8,9 8,9 8,8 9,0 9,3 9,5 10,5 9,2 9,8 9,8 9,9 10,0 9,7 11,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . 9,7 9,6 9,7 9,8 . 9,7 9,6 9,7 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 226 231 230 347 128 237 461 327 407 304 311 325 410 646 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . 318 319 319 386 . 318 319 319 386
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 3,83 3,79 3,78 3,89 6,92 6,63 9,01 4,54 4,62 3,65 3,71 3,73 9,71 9,74 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . 4,96 4,86 5,12 5,19 . 4,96 4,86 5,12 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 173 153 173 194 73 75 62 123 136 192 192 176 68 65 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . 105 100 106 113 . 105 100 106 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 605 614 573 578 546 602 529 579 658 680 751 752 529 614 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . 592 623 568 621 . 592 623 568 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 179 193 181 185 164 176 133 156 158 161 162 172 168 176 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . 184 194 185 189 . 184 194 185 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 107 113 94 98 115 139 123 88 134 116 128 132 104 162 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt