KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 1 112 1 096 1 031 1 103 1 434 1 522 1 988 975 1 048 1 011 1 042 1 064 2 482 2 673 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . 1 273 1 355 1 407 1 528 . 1 273 1 355 1 407 1 528
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 860 871 820 833 1 163 1 227 1 603 808 873 799 845 909 1 901 2 046 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . 1 014 1 077 1 125 1 195 . 1 014 1 077 1 125 1 195
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . 252 225 211 270 271 295 386 167 176 212 197 155 581 628 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . 258 278 282 334 . 258 278 282 334
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 807 819 769 859 1 116 1 215 1 596 728 789 758 783 789 1 687 1 824 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . 901 991 896 1 047 . 901 991 896 1 047
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 176 147 152 219 100 110 171 70 82 133 109 63 29 18 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . 103 111 123 162 . 103 111 123 162
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 631 673 617 640 1 016 1 105 1 425 657 707 625 674 726 1 658 1 805 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . 798 880 773 885 . 798 880 773 885
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,71 0,70 0,70 0,68 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . 0,65 0,66 0,65 0,64 . 0,65 0,66 0,65 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,22 0,23 0,21 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . 0,28 0,29 0,29 0,29 . 0,28 0,29 0,29 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,49 0,47 0,49 0,47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . 0,37 0,37 0,36 0,35 . 0,37 0,37 0,36 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . 99 95 117 125 135 135 42 650 735 258 280 279 19 44 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . 286 278 312 306 . 286 278 312 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . 228 273 122 232 438 461 205 1 276 1 318 1 054 1 020 580 133 140 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . 951 993 729 1 857 . 951 993 729 1 857

Kontakt