KOSTRA nøkkeltall

Tromsø - 5401 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tromsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 970 998 1 434 1 522 1 988 975 1 018 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 . . . 1 563 1 664
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 771 809 1 163 1 227 1 603 808 835 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 . . . 1 265 1 342
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 199 189 271 295 386 167 183 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 . . . 298 322
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 752 690 1 116 1 215 1 596 728 795 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 . . . 1 216 1 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 80 -6 100 110 171 70 86 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 . . . 98 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 672 695 1 016 1 105 1 425 657 709 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 . . . 1 118 1 197
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,83 0,84 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,86 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,22 0,22 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,28 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,61 0,62 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,58 0,57
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 28 34 135 135 42 650 735 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 147 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 256 226 438 461 205 1 276 1 318 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 . . . 943 518

Kontakt