KOSTRA nøkkeltall

Tromsø - 5401 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tromsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 7 192 7 638 8 625 9 608 9 843 7 598 7 792 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 . . . 9 316 10 850
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,6 4,6 5,6 5,4 5,3 3,9 3,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,7 5,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,2 4,7 5,7 5,5 5,0 4,2 3,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,9 5,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 2,5 .. 4,4 4,5 4,0 3,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,1 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 55 055 65 023 48 442 51 708 71 021 54 873 63 009 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 . . . 63 633 77 975
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 46 814 36 943 29 826 35 036 33 767 50 854 52 485 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 . . . 42 597 46 429
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 372 996 409 794 383 327 397 347 413 338 462 488 459 502 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 . . . 377 273 413 880
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 14,4 12,3 21,5 19,9 15,5 16,3 15,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 . . . 15,9 15,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 63 92 77 82 89 89 93 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 82 92
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 6 386 6 775 7 924 8 823 8 947 6 871 7 045 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 . . . 8 402 9 772
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 2,4 .. .. .. .. 2,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt