KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 96,0 95,8 96,6 97,6 97,2 98,3 100,0 97,6 98,6 86,5 98,1 99,7 97,6 98,4 87,7 98,0 100,3 98,3 99,2 97,8
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 74,2 74,8 76,8 83,2 86,8 79,0 80,3 77,6 86,2 79,6 78,7 77,8 76,5 85,3 78,3 76,1 77,1 77,8 84,7 83,0
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 35,7 38,7 40,7 36,0 35,5 32,2 33,8 32,0 28,1 23,0 31,4 33,3 31,4 27,5 22,6 34,7 35,9 37,0 31,7 28,9
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 29 248 28 819 30 026 29 219 29 941 781 164 784 775 763 744 776 300 763 499 864 860 864 850 840 618 855 411 843 677 87 601 88 037 91 365 90 358 86 139
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 83,1 82,0 81,2 82,6 80,4 82,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,7 80,2 81,3 81,3 81,1 80,3 81,2 81,6 82,2 81,5
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 61,6 61,5 64,6 66,6 68,1 65,1 67,3 70,7 71,3 73,6 65,7 67,8 70,9 71,5 73,7 59,0 60,7 64,2 66,6 69,9
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 11,0 11,9 9,6 9,1 9,8 9,8 9,1 7,8 7,4 6,5 9,6 8,9 7,7 7,3 6,4 12,1 11,9 10,2 9,2 8,7
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,80 2,64 2,82 2,47 2,47 2,30 2,60 2,30 2,20 2,30 2,60 2,60 2,60 2,50 2,30 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 807,8 788,1 821,2 841,1 894,3 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 735,5 784,6 807,7 843,6 872,7
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,4 10,2 10,1 10,3 10,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 9,2 9,2 9,1 9,1 9,3
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 4,4 4,6 4,2 4,2 4,3 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3