KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 8,3 7,3 7,0 7,0 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 46,6 45,2 33,8 35,2
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 216 178 191 207 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 978 944 852 1 142
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 346 567 512 33 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 1 002 1 129 1 068 802
Arkeologiske registreringer (antall) antall 52 37 29 35 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 113 103 97 110
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 4,0 22,0 24,0 23,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 30,7 30,7 35,7 26,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 0 0 78 82 38 46 78 82 38 46 0 0 0 2
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 607,4 393,2 590,4 637,5 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 364,4 364,1 406,7 382,7

Kontakt