KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,61 0,60 0,60 0,70 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,50 0,50 0,51 0,61
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 4 3 7 4 4 4 7 4 0 0 0 0
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 84 85 85 85 74 72 71 72 74 71 70 72 86 86 87 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 15 14 14 18 21 19 22 19 21 20 22 13 13 13 14
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 95 95 91 91 91 91 92 91 91 91 95 96 96 96
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 93,4 93,9 92,0 91,7 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 94,1 94,9 93,8 94,0
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 1 1 1 7 8 7 5 7 7 6 5 2 2 1 1
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 129 127 127 170 84 93 98 112 85 96 102 115 99 100 105 136
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 164 164 167 158 129 134 131 119 129 133 134 110 165 161 163 161

Kontakt