KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,4 6,8 7,1 6,7 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 7,4 7,1 7,1 7,4 7,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 38 29 4 35 25 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 60 55 48 60 53
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,20 1,19 1,20 1,07 1,29 0,99 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 1,25 1,28 1,26 1,18 1,34
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 115 109 104 125 114 98 106 102 105 105 100 107 103 105 106 134 105 119 132 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 547 560 542 648 556 484 513 518 553 567 492 516 523 554 529 519 525 545 612 552
Herav utgifter til renhold (kr) kr 190 182 174 198 162 123 134 151 164 163 124 135 151 163 162 172 164 167 177 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 129 127 127 170 136 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 99 100 105 136 118
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt