KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,4 6,8 7,1 8,1 8,2 8,1 8,4 5,4 5,4 5,3 5,5 7,4 7,1 7,1 7,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 38 29 4 35 42 46 44 45 37 40 38 39 60 55 48 60
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,20 1,19 1,20 1,07 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 1,25 1,28 1,26 1,18
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 115 109 104 125 98 106 102 105 100 107 103 105 134 105 119 132
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 547 560 542 648 484 513 518 553 492 516 523 554 519 525 545 612
Herav utgifter til renhold (kr) kr 190 182 174 198 123 134 151 164 124 135 151 163 172 164 167 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 129 127 127 170 84 93 98 112 85 96 102 115 99 100 105 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt