KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 164 330 165 632 166 499 167 202 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 481 994 484 647 485 999 485 535
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,8 10,5 9,8 10,0 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,4 10,4 10,1 9,6 9,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,8 7,9 7,7 7,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,8 8,6 8,8 8,6
Netto innflytting (antall)1 antall 400 863 528 306 24 875 23 675 20 245 15 889 29 802 26 076 21 349 18 103 476 1 963 926 29
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,8 9,7 9,6 9,5 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,2 10,0 9,9 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,3 66,7 65,8 65,5 63,9 63,4 62,7 62,2 64,4 63,9 63,2 62,7 67,4 66,9 65,9 65,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,4 1,4 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,3 1,4
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 10,7 11,3 11,8 12,2 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 10,3 10,9 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,7 1,7 1,5 1,5 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt