KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 116 115 115 139 1 518 1 491 1 508 1 378 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 5 859 6 236 6 124 5 776
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 22 21 22 26 21 21 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 83 83 83 86 67 69 69 67 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 71 69 66 62
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 588 459 7 166 7 298 1 252 1 363 1 222 2 510 1 627 1 625 1 816 1 988 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 030 840 985 834
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 8 097 8 533 6 739 6 315 8 534 7 886 9 171 9 163 9 197 10 447 10 013 10 503 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 9 347 11 742 10 643 12 630
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 4 0 4 13 37 28 25 24 21 17 16 21 30 30 29 29 33 34 33 32 33 32 41 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 16 14 5 11 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 189 219 238 250
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : 0,9 1,4 0,8 1,1 1,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,2 16,2 12,9 12,9 15,2 14,9 11,9 10,3 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,7 25,4 21,5 19,6

Kontakt