KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 11 720 11 024 12 230 14 643 6 754 7 068 7 180 7 567 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 721 8 683 9 498 9 849
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,8 5,4 6,9 7,2 4,2 4,9 4,8 4,4 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,8 5,0 4,9 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,0 6,3 7,5 7,3 4,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,6 5,0 5,0 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,5 5,1 6,7 6,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,3 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 90 657 68 584 58 399 60 489 51 229 51 865 54 010 58 396 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 42 829 42 957 42 826 43 791
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 432 24 195 33 879 41 559 25 400 24 690 27 441 35 346 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 27 395 31 930 31 207 34 418
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 499 808 416 194 475 630 357 906 360 589 349 630 325 817 359 051 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 421 879 439 417 453 751 443 209
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,0 16,1 17,7 17,3 22,8 22,8 23,2 21,4 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 20,0 23,5 21,4 20,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 83 83 90 95 83 78 79 81 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 71 71 75 72

Kontakt