KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,3 8,9 -0,6 -2,0 . 2,6 5,6 0,6 1,8 3,9 3,0 3,6 -0,5 3,8 2,4 10,2 9,3 11,2 4,0 1,7 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,1 2,3 2,8 0,6 1,8 3,1
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,1 2,5 0,0 0,0 . 2,0 2,0 1,0 0,0 -0,2 1,5 1,4 0,6 0,0 -0,1 2,1 2,5 1,6 0,0 -2,8 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,1 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 35,2 39,6 36,1 27,5 . 20,8 24,9 25,3 20,3 21,3 27,4 28,8 30,3 19,7 19,5 53,4 53,9 63,1 30,5 27,7 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 18,5 18,3 19,1 21,2 22,4 18,5 18,3 19,1 21,2 22,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,6 17,8 20,5 9,0 . 29,2 32,9 37,9 41,1 37,8 28,5 30,4 34,6 46,2 53,5 -14,5 -13,8 -32,2 14,6 19,2 40,1 42,2 48,3 50,3 49,8 36,5 39,1 44,4 46,0 45,5 41,8 41,5 52,4 52,5 57,7 41,8 41,5 52,4 52,5 57,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 92,9 83,9 80,6 71,4 . 82,0 87,1 94,1 97,0 94,4 84,2 89,0 92,6 101,8 107,9 66,7 67,2 63,7 74,1 75,1 101,9 105,6 111,0 116,3 114,9 98,6 101,8 106,7 111,6 110,1 100,6 104,0 115,0 123,2 124,3 100,6 104,0 115,0 123,2 124,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 104 229 102 831 111 400 118 706 . 74 628 76 503 75 862 69 119 73 481 75 148 77 500 83 213 74 048 78 701 70 853 73 165 76 041 114 873 119 805 53 619 55 124 57 318 59 398 63 811 54 801 56 328 58 503 60 867 65 692 57 946 59 654 62 154 64 326 68 739 57 946 59 654 62 154 64 326 68 739
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,3 18,1 16,9 13,1 . 9,9 13,3 13,0 10,3 12,8 9,9 11,8 15,1 11,4 12,1 34,9 39,5 47,7 19,7 17,3 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,3 7,9 9,2 10,7 8,9 10,1 7,9 9,2 10,7 8,9 10,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,2 1,6 4,3 4,7 . 14,8 16,4 19,6 9,9 10,2 13,1 14,6 17,1 15,3 17,7 22,3 19,6 18,4 6,7 11,8 14,5 15,2 16,3 15,7 14,3 14,6 15,3 16,7 16,0 14,9 13,5 14,5 17,1 16,5 14,6 13,5 14,5 17,1 16,5 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 90,4 20,6 56,4 92,8 . 31,3 28,4 33,9 33,7 34,8 42,2 35,3 38,0 33,7 29,9 56,0 64,5 63,5 52,8 71,9 34,9 36,0 33,8 34,9 39,3 40,1 44,9 41,5 38,4 40,4 33,2 27,9 26,1 29,0 35,4 33,2 27,9 26,1 29,0 35,4

Kontakt