KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent .. 3,9 4,0 4,6 4,1 4,3 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent .. 1,1 1,4 1,6 1,4 1,5 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent .. 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr .. 3 153 3 638 6 086 2 670 2 884 2 959 2 959
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr .. 1 533 1 657 3 147 1 204 1 296 1 416 1 416
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr .. 1 112 3 541 2 329 1 138 1 250 475 475
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr .. 477 442 867 309 322 316 316
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 0,8 3,6 2,4 2,1 3,0 3,1 3,4 3,4
Utlån per innbygger (antall) antall 3,0 3,2 2,5 3,6 2,3 2,3 1,9 1,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 20,3 23,8 41,5 13,3 12,8 12,9 12,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 13,0 17,0 11,3 16,6 18,1 16,7 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt