KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 164 145 133 114 . 133 144 159 100 142 121 137 149 99 159 147 167 130 117 149 111 126 134 96 138 113 127 132 91 138 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,03 0,93 0,98 0,70 . 0,92 0,99 0,99 0,64 0,86 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,93 0,95 0,95 0,86 1,12 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 . 96,7 98,0 98,3 95,8 96,8 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 99,1 99,1 99,9 100,0 98,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 221 521 174 175 . 160 172 170 153 178 195 198 184 148 182 179 190 148 180 158 155 154 154 140 143 158 155 153 138 174 162 173 172 161 163 162 173 172 161 163
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 91 89 83 87 87 88 89 94 90 92 96 98 98 100 98 84 83 83 84 82 83 82 82 84 85 85 85 86 85 84 85 85 86 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 8 7 14 9 9 4 4 2 6 6 3 0 0 0 0 12 12 13 12 13 13 13 14 13 12 12 13 13 13 15 12 13 13 13 15
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 . 1 1 1 4 4 6 5 0 3 2 2 2 2 0 0 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 . 97 94 96 98 97 97 97 96 98 99 99 100 100 100 98 95 95 96 97 96 95 94 96 96 97 95 96 97 97 97 95 96 97 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 . 0 8 4 1 2 6 6 9 3 1 0 0 0 0 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2

Kontakt