KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 12,9 14,0 12,9 15,5 . 9,1 9,3 9,3 8,9 9,5 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 10,9 11,6 12,4 11,9 11,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 9,4 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 77 116 278 0 . 279 296 409 274 345 351 329 362 492 478 424 587 578 587 709 271 278 299 291 356 279 288 313 292 358 294 208 426 328 463 294 208 426 328 463
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,06 10,01 13,33 11,83 . 8,42 8,76 7,78 7,54 7,50 9,76 9,88 9,86 9,07 8,09 10,19 9,56 13,11 12,97 13,46 5,17 5,12 4,94 5,24 5,29 4,95 4,94 4,78 5,06 5,07 6,48 6,26 6,04 6,07 6,08 6,48 6,26 6,04 6,07 6,08
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 278 289 214 219 . 89 88 78 89 84 70 75 84 72 87 156 140 99 122 111 100 99 101 104 106 109 109 112 118 132 88 92 111 101 101 88 92 111 101 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 593 662 559 944 . 537 564 627 532 602 533 567 589 542 703 567 661 550 589 666 517 562 603 551 621 540 581 613 579 647 488 557 570 547 595 488 557 570 547 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 191 201 159 160 . 168 173 184 164 164 162 161 168 163 211 138 192 154 166 152 157 161 173 164 168 156 159 170 162 167 124 132 136 140 161 124 132 136 140 161
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 164 145 133 114 . 133 144 159 100 142 121 137 149 99 159 147 167 130 117 149 111 126 134 96 139 113 127 132 91 139 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt