KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 018 2 325 3 297 2 233 .. 1 881 2 141 2 137 1 931 1 992 2 061 2 337 2 459 2 145 2 297 1 966 2 441 3 082 2 969 2 945 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 1 429 1 556 1 657 1 670 1 784 1 429 1 556 1 657 1 670 1 784
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 700 1 893 2 651 1 995 .. 1 544 1 747 1 696 1 492 1 508 1 690 1 886 2 031 1 649 1 765 1 689 2 159 2 530 2 602 2 593 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 1 149 1 269 1 326 1 344 1 469 1 149 1 269 1 326 1 344 1 469
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 317 432 646 238 .. 337 394 442 439 484 372 451 428 496 532 277 282 552 366 352 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 280 287 331 326 315 280 287 331 326 315
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 714 2 064 3 025 1 932 .. 1 426 1 614 1 575 1 318 1 385 1 545 1 778 1 832 1 519 1 664 1 683 1 994 2 399 2 252 2 350 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 1 022 1 133 1 180 1 133 1 237 1 022 1 133 1 180 1 133 1 237
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 106 217 421 18 .. 57 87 54 64 81 62 96 65 103 102 50 38 128 38 52 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 94 84 106 83 67 94 84 106 83 67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 608 1 846 2 605 1 914 .. 1 370 1 527 1 521 1 254 1 303 1 483 1 681 1 767 1 416 1 563 1 633 1 955 2 271 2 214 2 298 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 928 1 048 1 074 1 050 1 170 928 1 048 1 074 1 050 1 170
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,85 0,66 0,75 0,67 0,80 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,31 0,26 0,30 0,28 0,32 0,31
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,54 0,40 0,45 0,39 0,48 0,54
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 0 1 0 1 48 55 47 96 87 79 70 81 62 66 10 17 14 2 4 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 11 11 8 6 0 281 244 174 294 207 428 335 393 267 123 64 51 50 32 9 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 659 549 691 689 292 659 549 691 689 292

Kontakt