KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 14 14 14 14 12 1 847 1 854 1 835 3 331 3 258 2 922 2 833 3 073 3 056 2 731 588 528 468 152 148 98 092 97 142 96 435 95 151 94 120 110 994 110 171 109 495 108 360 107 338 6 983 7 000 6 927 6 589 6 317 6 983 7 000 6 927 6 589 6 317
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 31 31 32 32 27 35 36 35 29 28 39 39 39 34 31 33 30 31 42 41 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 29 29 29 27 26 29 29 29 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 86 93 93 93 100 56 56 58 59 60 48 47 50 52 54 46 49 52 57 57 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 52 53 54 54 58 52 53 54 54 58
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 438 851 .. 0 .. 3 584 3 596 2 180 1 054 508 2 411 2 383 2 679 1 319 1 710 3 045 3 325 1 672 911 101 1 426 1 526 1 621 1 408 1 090 1 473 1 509 1 495 1 335 1 109 1 455 1 254 1 181 1 098 1 350 1 455 1 254 1 181 1 098 1 350
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 214 51 929 .. 15 286 .. 13 028 11 808 11 339 11 811 15 733 8 273 9 471 7 918 9 553 12 531 15 095 17 803 16 031 10 449 11 993 9 216 9 560 9 579 10 064 10 952 9 865 10 293 10 413 10 721 11 859 8 277 7 661 8 016 8 950 8 199 8 277 7 661 8 016 8 950 8 199
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 60 0 0 10 23 17 25 18 20 34 31 18 15 21 34 27 14 18 24 29 29 27 26 27 33 32 31 31 31 23 21 23 25 27 23 21 23 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 7 3 6 18 23 11 8 5 3 17 1 1 0 0 0 2 449 2 661 2 606 2 583 2 644 3 323 3 473 3 574 3 607 3 611 138 109 106 120 160 138 109 106 120 160
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 0,8 1,3 1,5 1,6 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 9,5 8,7 9,9 4,4 3,6 16,2 14,6 13,4 14,6 14,7 17,3 15,7 14,5 15,8 15,8 14,6 12,4 10,9 11,7 10,1 14,6 12,4 10,9 11,7 10,1

Kontakt