KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall 454 456 435 442 450 52 610 52 192 51 979 115 299 114 745 74 445 73 538 79 357 88 852 88 071 17 711 17 492 15 079 3 641 3 605 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 243 335 243 385 242 473 240 345 240 190 243 335 243 385 242 473 240 345 240 190
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,6 8,8 4,6 13,6 13,3 8,1 8,3 8,4 8,1 8,1 7,5 7,8 7,4 7,6 8,3 9,3 9,1 8,8 9,1 7,2 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 9,4 9,0 8,8 8,3 9,4 9,4 9,0 8,8 8,3 9,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,4 0,0 11,5 6,8 20,0 11,8 12,0 12,3 11,0 10,9 11,9 11,8 12,1 11,0 11,5 9,4 10,7 9,4 13,7 10,8 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 9,4 9,2 9,4 9,2 9,4 9,4 9,2 9,4 9,2 9,4
Netto innflytting (antall)2 antall -1 -3 -18 4 11 -163 -230 -314 -208 -225 -84 -613 -955 -463 -509 20 -194 -77 -17 -23 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 433 89 -787 -664 -171 433 89 -787 -664 -171
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,4 9,1 10,2 10,7 9,7 9,7 9,6 9,8 11,1 9,8 10,1 10,2 10,0 10,3 9,6 9,3 9,1 8,9 15,3 9,3 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 10,0 9,9 9,9 9,8 9,7 10,0 9,9 9,9 9,8 9,7
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 61,9 61,9 75,0 68,2 83,3 65,3 65,1 64,0 63,4 62,7 67,9 67,1 65,7 63,9 63,3 62,3 63,0 58,2 60,9 58,1 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 65,4 64,6 63,9 63,1 62,3 65,4 64,6 63,9 63,1 62,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent 0,0 1,1 .. .. .. 1,1 0,9 0,9 1,7 0,0 1,3 1,3 1,3 1,5 0,0 1,3 1,0 1,1 1,1 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 1,2 1,3 1,3 1,8 0,0 1,2 1,3 1,3 1,8 0,0
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent 20,5 21,3 22,3 26,0 27,3 10,8 11,1 10,4 10,8 10,9 12,2 12,2 12,0 11,3 11,4 13,5 13,6 13,2 11,4 10,6 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,63 1,54 1,50 1,41 1,41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt