KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 9 129 4 008 6 431 16 646 .. 6 621 6 926 8 592 8 698 9 399 13 229 12 709 11 399 10 611 11 478 16 233 13 049 8 405 10 568 10 806 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 8 968 9 056 9 288 8 984 9 231 8 968 9 056 9 288 8 984 9 231
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : 6,8 7,0 8,0 4,6 4,5 4,7 4,7 4,5 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : : 6,8 8,5 : 4,7 4,9 5,0 4,6 4,3 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 5,4 5,1 3,4 5,6 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,4 : 2,9 8,3 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 4,8 4,7 3,2 4,5 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 1 000 : 70 000 181 200 : 48 096 56 078 88 181 90 459 95 257 62 674 71 257 75 104 66 063 75 716 57 649 64 911 75 302 111 800 125 180 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 53 532 60 334 68 703 69 827 69 159 53 532 60 334 68 703 69 827 69 159
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 66 500 : 500 0 : 33 679 21 130 35 791 43 966 58 041 33 141 42 806 36 854 47 089 45 139 49 341 49 224 69 837 15 848 51 652 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 36 294 40 663 47 019 48 441 51 570 36 294 40 663 47 019 48 441 51 570
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 995 000 : 235 000 10 000 : 351 060 429 712 431 824 398 091 537 346 460 134 420 970 438 982 373 091 375 168 641 709 446 340 398 800 404 333 291 143 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 353 097 369 182 343 329 359 020 370 338 353 097 369 182 343 329 359 020 370 338
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 5,7 : 12,0 20,0 8,0 15,8 16,6 16,9 17,1 14,6 15,9 15,9 13,7 14,6 16,6 18,8 15,6 12,8 10,9 11,4 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 18,2 17,1 16,1 15,8 15,2 18,2 17,1 16,1 15,8 15,2
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 0 .. 100 100 100 86 86 85 91 92 76 79 82 90 89 76 90 73 88 82 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 8 028 3 583 5 655 15 219 .. 6 096 6 369 7 945 8 014 8 681 12 104 11 663 10 460 9 681 10 514 14 979 12 051 7 770 9 733 9 896 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 8 179 8 257 8 463 8 184 8 432 8 179 8 257 8 463 8 184 8 432
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. : .. .. 1,8 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,7

Kontakt