KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 0,4 1,7 1,8 6,8 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,5 3,8 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 4,9 3,3 4,3 3,7 6,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 1,3 1,0 0,0 0,0 1,8 1,3 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,4 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 2,0 1,5 2,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,8 7,3 7,5 10,3 12,9 24,1 23,5 18,2 20,1 20,6 24,1 23,5 18,2 20,1 20,6 21,2 21,6 18,6 22,8 23,0 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 22,3 19,7 19,5 20,5 21,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 56,6 62,1 60,8 61,8 49,5 45,5 49,9 57,5 56,7 57,3 45,5 49,9 57,5 56,7 57,3 52,7 54,7 58,5 64,3 60,2 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 29,3 34,4 37,3 38,3 34,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 113,3 114,6 115,7 120,2 109,1 109,9 114,7 121,5 124,6 123,1 109,9 114,7 121,5 124,6 123,1 114,1 120,2 121,1 122,1 120,9 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 99,5 101,4 103,3 107,6 104,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 523 52 464 54 677 56 050 61 208 50 737 52 283 54 708 57 824 62 258 50 737 52 283 54 708 57 824 62 258 51 409 53 000 56 230 64 566 69 139 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 52 775 54 367 56 449 58 394 62 880
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,6 5,2 5,7 6,9 11,2 14,4 14,2 12,2 10,4 12,6 14,4 14,2 12,2 10,4 12,6 11,1 11,1 10,8 10,2 12,0 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 15,5 16,1 17,2 14,1 16,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,8 16,3 16,6 18,8 11,9 18,1 18,1 16,6 17,3 15,7 18,1 18,1 16,6 17,3 15,7 18,8 16,3 19,9 15,3 11,9 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 17,0 16,5 14,6 15,2 13,4
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 49,2 55,2 48,5 59,3 63,6 34,1 31,9 34,4 38,7 41,1 34,1 31,9 34,4 38,7 41,1 33,7 36,1 27,2 26,4 31,8 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 50,7 53,2 41,1 53,5 60,7

Kontakt