4435_1121
4435_1121
kostra
2019-10-22T23:25:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Time, faktaark Kommunalt avløp Time

KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 240 3 240 3 000 3 580 4 337 4 258 4 586 4 818 3 401 3 434 3 687 3 988 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 044 3 039 3 075 3 428
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,01 0,15 0,19 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,48 0,50 0,50 0,55
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 .. 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 12,7 15,0 22,4 21,3

Kontakt