KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 261 252 252 252 228 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 6 192 6 267 5 810 9 737 9 836 5 406 5 290 4 283 4 365 4 334 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 7 780 7 616 7 661 7 511 7 506
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 13 13 13 12 16 16 15 17 17 16 16 15 17 17 18 17 21 28 28 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 16 16 16 16 15
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 30 33 33 33 36 57 56 59 62 62 57 56 59 62 62 51 55 59 55 56 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 44 45 47 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 002 574 442 375 378 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 534 1 421 2 260 1 399 1 266 1 108 875 1 011 1 750 625 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 500 1 348 1 295 1 417 1 732
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 16 322 9 494 9 457 7 763 8 158 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 6 443 6 271 7 600 10 676 12 119 10 203 9 553 11 828 5 346 6 165 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 10 887 10 579 11 312 11 580 12 514
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 16 35 42 44 53 30 31 32 23 23 30 31 32 23 23 25 28 25 17 17 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 31 24 28 31 53
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 4 3 5 7 127 113 119 143 126 127 113 119 143 126 154 114 86 66 42 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 325 381 403 393 492
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 0,7 0,8 : 1,1 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,0 1,0 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7 3,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,1 10,7 9,9 10,4 10,5 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 12,1 10,4 12,6 12,6 12,6 15,5 13,8 23,3 11,0 10,9 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 15,4 14,0 12,7 13,9 13,8

Kontakt