KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 97,0 103,2 97,4 97,4 97,2 98,3 100,0 97,6 98,6 86,5 98,1 99,7 97,6 98,4 87,7 97,5 99,5 97,8 98,0 97,5
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 81,1 81,0 87,1 98,4 112,0 79,0 80,3 77,6 86,2 79,6 78,7 77,8 76,5 85,3 78,3 79,2 80,7 81,2 91,4 91,5
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 37,2 40,4 40,9 34,2 29,9 32,2 33,8 32,0 28,1 23,0 31,4 33,3 31,4 27,5 22,6 35,8 35,9 36,3 31,5 28,7
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 28 591 30 479 29 004 29 878 26 851 781 164 784 775 763 744 776 300 763 499 864 860 864 850 840 618 855 411 843 677 166 753 163 295 159 517 163 071 153 196
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 80,9 81,5 79,9 80,5 81,6 82,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,7 80,2 81,3 81,3 81,1 82,4 80,6 81,2 81,5 82,4
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 60,0 62,6 63,3 65,3 68,0 65,1 67,3 70,7 71,3 73,6 65,7 67,8 70,9 71,5 73,7 64,1 66,1 68,0 69,6 72,8
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 10,8 10,1 11,4 8,0 8,6 9,8 9,1 7,8 7,4 6,5 9,6 8,9 7,7 7,3 6,4 9,6 9,3 8,9 7,7 6,8
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 3,10 3,34 3,13 3,04 2,64 2,30 2,60 2,30 2,20 2,30 2,60 2,60 2,60 2,50 2,30 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 479,5 462,3 473,1 468,3 486,4 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 447,8 453,5 447,5 475,4 484,5
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,2 8,6 9,0 9,0 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6