KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,1 7,6 6,6 4,5 2,8 4,6 5,0 4,3 3,8 2,6 4,1 4,4 4,3 4,4 3,5 4,4 5,5 4,9 4,0 2,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 2,2 2,0 2,6 2,2 2,5 2,0 1,5 1,6 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 1,9 3,1 2,6 2,3 3,1 3,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,2 12,9 13,4 18,6 14,4 12,0 15,3 15,9 17,4 19,1 5,5 7,5 7,1 6,7 8,3 11,4 17,3 15,6 21,9 18,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,1 22,8 15,3 20,7 25,2 19,0 19,3 18,6 21,0 26,7 19,0 20,4 16,2 20,1 22,5 19,4 14,0 10,4 18,1 16,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 72,3 79,5 78,9 86,3 82,8 73,3 76,4 78,8 81,7 82,9 77,8 79,0 78,0 79,9 81,4 72,7 76,8 77,5 96,4 74,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 11 666 11 857 12 212 12 199 12 568 12 238 12 655 12 863 13 033 13 438 17 833 18 680 19 228 19 630 20 305 10 844 11 213 11 448 11 620 11 992
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,8 17,1 18,5 19,4 15,2 10,3 11,2 11,6 12,6 12,3 9,1 9,9 10,7 11,9 11,5 10,9 12,7 12,8 16,9 13,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,1 25,6 29,3 22,0 17,7 19,3 18,7 18,4 20,1 22,3 19,4 17,5 16,9 18,4 21,0 11,4 14,5 17,4 16,3 17,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 53,2 53,8 69,1 64,0 85,7 57,5 49,7 48,9 55,1 64,8 56,2 61,1 58,0 71,8 71,9 45,7 56,8 35,0 59,2 56,0

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt