KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 1,7 1,7 8,0 3,0 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 72,4 59,8 63,0 59,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 118 86 323 458 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 2 022 1 804 2 336 2 606
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 121 336 300 0 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 953 1 806 1 849 401
Arkeologiske registreringer (antall) antall 32 47 48 54 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 243 230 260 262
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 38,0 32,0 35,0 30,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 35,8 34,6 42,6 37,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 4 3 0 2 78 82 38 46 78 82 38 46 22 22 10 6
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 589,2 393,4 299,2 257,0 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 475,1 385,2 339,0 348,0

Kontakt