KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,58 0,65 0,66 0,66 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,46 0,47 0,50 0,58
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 18 19 16 4 3 7 4 4 4 7 4 7 4 17 6
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 67 66 72 71 74 72 71 72 74 71 70 72 73 72 64 74
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 14 9 13 18 21 19 22 19 21 20 22 18 20 17 21
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 94 97 96 91 91 91 91 92 91 91 91 92 91 92 94
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 2 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,5 95,4 94,1 95,8 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 92,5 94,1 91,6 92,5
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 5 0 0 7 8 7 5 7 7 6 5 7 9 6 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 90 109 117 120 84 93 98 112 85 96 102 115 70 76 89 107
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 125 127 119 143 129 134 131 119 129 133 134 110 110 115 141 96

Kontakt