KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,58 0,65 0,66 0,66 0,68 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,46 0,47 0,50 0,58 0,54
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 18 19 16 15 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 7 4 17 6 5
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 67 66 72 71 72 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 73 72 64 74 72
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 14 9 13 13 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 18 20 17 21 24
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 94 97 96 97 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 92 91 92 94 95
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 2 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,5 95,4 94,1 95,8 97,4 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 94,1 91,6 92,5 95,0
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 5 0 0 0 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 7 9 6 0 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 90 109 117 120 126 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 70 76 89 107 101
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 125 127 119 143 112 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 110 115 141 96 92

Kontakt