KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 7,2 7,6 7,3 8,1 8,2 8,1 8,4 5,4 5,4 5,3 5,5 8,4 8,3 8,1 8,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 56 51 46 47 42 46 44 45 37 40 38 39 38 40 41 27
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,95 0,85 0,89 0,91 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,99 0,94 0,92 0,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 94 83 115 87 98 106 102 105 100 107 103 105 99 132 107 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 444 501 527 525 484 513 518 553 492 516 523 554 433 436 491 554
Herav utgifter til renhold (kr) kr 128 140 141 134 123 134 151 164 124 135 151 163 138 107 150 146
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 90 109 117 120 84 93 98 112 85 96 102 115 70 76 89 107
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt