KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,1 -0,4 -3,8 -0,2 3,8 2,6 5,6 0,6 1,8 4,4 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 3,2 2,5 1,6 3,5 5,2 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 3,3 1,2 -0,8 1,0 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 3,2 0,2 0,1 0,2 2,0 2,0 1,0 0,0 -0,2 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,4 1,3 0,5 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,7 1,0 0,3 -0,4 0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,1 23,5 17,0 21,8 20,7 20,8 24,9 25,3 20,3 22,9 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 20,3 21,3 23,6 23,9 24,5 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 21,8 21,0 17,0 18,8 18,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,0 21,7 26,4 29,2 23,5 29,2 32,9 37,9 41,1 40,1 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 48,5 52,6 70,0 43,2 40,4 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 60,9 63,0 71,1 72,8 72,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 66,7 74,9 76,0 83,7 75,1 82,0 87,1 94,1 97,0 94,7 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 105,0 111,5 132,0 110,7 107,9 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 118,8 120,5 127,4 130,1 129,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 55 689 59 099 61 911 64 198 68 471 74 628 76 503 75 862 69 119 73 840 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 58 083 59 590 64 398 57 408 62 334 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 54 258 55 830 58 116 59 942 64 443
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 21,1 17,5 17,2 20,5 9,9 13,3 13,0 10,3 13,3 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 9,4 10,4 10,3 14,6 16,2 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 8,0 8,8 8,9 7,2 8,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,1 5,7 6,7 4,2 6,5 14,8 16,4 19,6 9,9 10,1 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 13,5 16,5 22,0 15,5 13,7 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 14,8 14,2 16,0 14,6 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 28,6 28,4 52,7 34,2 24,8 31,3 28,4 33,9 33,7 34,6 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 36,3 31,3 30,3 42,6 45,9 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 26,0 28,1 37,2 34,9 24,2

Kontakt