KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 2 1 1 0 2 57 49 24 29 30 195 233 192 87 64 59 59 41 119 97 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 81 63 54 59 61
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 0 1 1 .. 10 8 9 17 18 43 69 79 29 16 10 10 23 48 62 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 46 60 44 64 46
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 64 46 237 .. .. 91 96 99 109 92 129 116 130 151 180 94 132 108 198 248 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 101 119 137 138 114
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall .. .. 0 .. .. 4 10 23 17 12 61 54 71 90 44 25 19 11 152 109 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 31 37 37 125 26
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 59 12 28 10 51 2 044 935 834 1 072 1 586 7 330 5 863 4 949 3 317 3 452 1 786 1 060 1 008 8 001 7 071 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 604 1 988 2 100 2 297 1 979
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 59 82 142 128 125 2 048 2 111 1 965 2 185 2 116 7 112 6 919 6 798 3 362 3 497 1 786 2 350 2 205 6 376 6 545 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 604 2 464 2 204 2 595 2 462
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 21 60 63 98 88 29 39 37 36 33 30 37 39 48 48 36 40 39 48 57 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 32 45 52 43 51
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 9 10 30 20 18 15 23 17 14 15 15 19 17 19 19 18 22 18 17 29 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 15 35 22 19 21
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 5,0 3,3 .. 7,4 8,4 17,2 15,3 13,7 16,6 17,8 20,3 22,0 24,0 18,6 21,0 13,8 17,9 21,6 22,9 22,1 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,2 26,2 29,7 23,6 24,8
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 0 0 0 0 1 60 67 54 79 86 354 368 388 286 347 101 81 105 1 140 1 202 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 183 144 130 180 119
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 1 2 4 2 4 80 89 62 96 78 879 823 727 378 474 166 186 162 1 452 934 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 333 396 302 336 276

Kontakt