KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 2 2 1 223 238 197 218 224 87 88 96 80 27 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 .. .. .. 100 25 19 18 25 31 26 11 10 15 32 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 95 90 80 94 170 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 3 530 3 186 3 019 3 104 1 045 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 81 59 12 28 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 2 120 1 786 878 1 008 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 280 2 604 1 988 2 100 .. 3 280 2 604 1 988 2 100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 6 9 10 30 .. 14 15 17 18 .. 18 18 23 13 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 22 .. 17 15 35 22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 15 21 60 63 .. 35 29 35 39 .. 33 36 39 26 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 39 32 45 52 .. 39 32 45 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 4 5 3 .. 20 20 19 19 20 15 14 12 15 14 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 26 22 25 26 21 26 22 25 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 80 80 95 77 .. 37 45 13 2 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 60 51 58 21 .. 60 51 58 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 2 1 .. 202 196 287 252 244 44 47 34 35 5 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 96 98 97 93 .. 94 96 95 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. .. 49 50 49 49 .. 46 50 50 46 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 32 .. .. .. 85 86 94 85 85 75 68 -26 76 64 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 85 82 73 73 86 85 82 73 73 86
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 20 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 755 642 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt