KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Miljøforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Miljøforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall) antall .. 2 6 6 1 63 78 95 84 68 162 142 136 64 43 49 60 43 49 55 1 010 1 055 1 007 970 737 1 016 1 061 1 013 977 742 62 67 35 64 16
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall) antall .. .. .. 1 .. 3 12 1 18 25 54 42 50 19 14 7 13 10 27 36 193 259 237 238 236 197 262 245 242 243 45 44 32 45 29
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar) dekar 1 000 1 000 1 000 1 001 1 023 30 052 30 727 21 184 79 584 66 010 38 028 38 575 38 256 10 760 10 794 8 895 8 762 3 450 14 378 15 798 614 864 696 830 1 969 656 714 209 399 781 619 869 702 290 1 975 166 719 802 400 981 7 661 9 803 10 466 10 623 12 036
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent) prosent 100,0 16,7 .. 35,0 25,0 47,3 46,0 41,4 52,1 57,3 46,8 50,5 50,5 65,7 66,3 30,7 50,2 48,9 71,6 53,4 44,3 43,3 50,8 50,1 50,0 43,6 43,3 50,8 50,1 50,0 47,9 43,2 57,3 61,9 58,5
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent) prosent .. 8,8 8,7 8,8 9,3 15,0 18,8 16,2 8,6 11,5 9,5 9,6 8,9 18,1 19,6 5,3 10,1 22,9 11,9 9,3 9,4 8,6 10,4 10,5 14,2 9,7 9,0 10,7 11,5 15,2 5,8 6,1 9,6 7,9 8,8
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km) km .. 50 300 300 300 2 521 2 738 4 051 5 753 5 997 4 101 4 475 9 402 2 167 2 242 2 045 2 237 875 2 974 3 426 41 743 45 925 50 514 51 477 50 373 42 502 46 685 51 274 52 241 51 138 1 454 2 784 3 828 3 683 1 571
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent) prosent .. .. 100,0 100,0 100,0 86,1 92,6 96,9 96,5 95,6 77,6 91,5 94,5 92,8 50,0 83,7 69,2 94,0 95,9 97,5 82,6 85,1 88,8 91,8 96,0 82,6 85,0 88,8 91,8 96,0 65,1 69,8 97,1 72,1 100,9
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km) km 570,0 .. 0,0 .. .. 602,0 617,0 712,5 153,0 1 182,0 790,0 344,0 731,2 0,0 0,0 856,5 370,0 1 591,0 0,0 0,0 6 824,5 5 836,9 9 236,0 8 515,7 8 631,4 6 824,5 5 836,9 9 236,0 8 515,7 8 631,4 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0) ja=1, nei=0 1 1 1 1 1 7 6 9 8 7 19 18 21 5 7 5 6 4 9 7 140 144 131 124 116 141 145 132 125 117 7 8 7 5 5
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr) kr 761,72 678,33 738,25 924,09 687,61 560,31 658,05 561,52 745,93 598,37 348,84 384,07 476,37 473,48 529,07 493,15 478,86 585,61 642,06 737,41 437,26 479,76 521,06 542,84 615,41 456,44 517,46 545,02 684,28 778,79 261,84 286,72 266,87 310,17 338,55

Kontakt