KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 99 95 94 98 100 98 99 108 100 100 93 100 98 100 100 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 100 100 100 98 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 382 2 501 2 550 2 754 2 819 4 059 4 026 4 218 4 416 4 604 3 624 3 710 3 819 3 977 3 810 3 411 3 636 3 720 3 590 3 630 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 3 067 3 191 3 450 3 510 3 559
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,07 0,13 0,18 0,18 0,12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 0,48 0,51 0,47 0,56 0,52
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 17,3 17,8 17,7 17,8 14,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 40,8 55,0 61,2 48,6 51,2

Kontakt